Unieke samenwerking Alexander Monro Borstkankerziekenhuis met AMC/VUmc

Eerste erfelijkheidsspreekuur voor mensen met verhoogde kans op borstkanker

13 NOVEMBER 2013, BILTHOVEN/AMSTERDAM
Samenvatting
Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis in Bilthoven start een unieke samenwerking met het AMC/VUmc. In het eerste borstkankerziekenhuis van Nederland zal een spreekuur voor mensen met verhoogde kans op borstkanker worden geopend. Deze zogeheten erfelijkheidspoli wordt opgezet in nauwe samenwerking met de afdeling klinische genetica van het AMC/VUmc

Unieke samenwerking Alexander Monro Borstkankerziekenhuis met AMC/VUmc

Eerste erfelijkheidsspreekuur voor mensen met verhoogde kans op borstkanker

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis in Bilthoven start een unieke samenwerking met het AMC/VUmc. In het eerste borstkankerziekenhuis van Nederland zal een spreekuur voor mensen met verhoogde kans op borstkanker worden geopend. Deze zogeheten erfelijkheidspoli wordt opgezet in nauwe samenwerking met de afdeling klinische genetica van het AMC/VUmc. Enerzijds kunnen patiënten er terecht voor een eerste analyse, maar juist ook voor patiënten die al jaarlijkse controle moeten ondergaan is er een speciaal programma opgezet.

Totaal onderzoek op één locatie

De jaarlijkse controles voor mensen waarbij verhoogd risico (elders) al is vastgesteld kunnen vanaf nu in Bilthoven plaatsvinden. De ‘genetische counseling’ vindt nu nog plaats in VU/AMC. Vanaf januari zullen de Amsterdamse specialisten onderdeel zijn van het team in Bilthoven. Professor Dr. Hanne Meijers-Heijboer van het AMC/VUmc ziet veel voordelen in de samenwerking. ‘Het Alexander Monro Ziekenhuis beschikt over een goed team van experts dat zeer patiëntvriendelijk te werk gaat. Wat mij aanspreekt is dat de lijnen kort zijn en er heel goed multidisciplinair wordt samengewerkt.’ Volgens directeur Jan van Bodegom van het Alexander Monro Ziekenhuis ondervinden patiënten direct voordeel van deze centralisatie en unieke samenwerking. ‘Voor mensen waarbij een vermoeden bestaat dat er sprake is van familiaire belasting, kunnen alle onderzoeken – gesprekken, lichamelijk onderzoek, mammogram en een MRI-scan – nu plaatsvinden op één dag en op één locatie. Ook de uitslagen volgen nog dezelfde dag.’ Meijers-Heijboer: ‘Dat is binnen grote organisaties zoals academische ziekenhuizen vaak moeilijk rond te krijgen.’

Het Alexander Monro Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze dienst op deze manier levert. Mensen die voor reguliere controle komen kunnen vanaf januari met gegevens uit hun eigen ziekenhuis contact opnemen met het Alexander Monro Ziekenhuis.

Uitbreiding kennis genmutatie

‘Onderzoek naar erfelijke vormen van borstkanker is een bijzonder vak,’ vertelt klinisch geneticus Professor Dr. Hanne Meijers-Heijboer, werkzaam in het VUmc. Zij stelt zich onder meer ten doel kennis op het gebied van genmutaties uit te breiden. ‘Als blijkt dat je erfelijk belast bent volgt een jaarlijkse controle in een ziekenhuis. Het Alexander Monro Ziekenhuis streeft met het centraliseren van deze controles naar een uitbreiding van kennis en gegevens in een elektronisch patiëntendossier waardoor er sneller en beter onderzoek kan worden gedaan naar mogelijke genetisch afwijkingen.’ Volgens Meijers-Heijboer zal ook op andere terreinen samengewerkt worden tussen de academische centra en het Alexander Monro Ziekenhuis. Meijers-Heijboer: ‘Daarbij kun je denken aan ingewikkelde casuïstiek, waarbij dan verwezen wordt naar het AMC.’

Wat is erfelijkheid bij borst- en eierstokkanker?

Ongeveer een op de acht vrouwen in Nederland krijgt borstkanker en een op de zestig eierstokkanker. In vijf tot tien procent van deze gevallen gaat het om een erfelijke vorm. Die wordt veroorzaakt door een genmutatie, een aangeboren fout in het DNA, geërfd van een van de ouders. Als er vermoeden is van erfelijke borst- of eierstokkanker, kunnen leden van een familie waar dat voorkomt, zich aanmelden voor onderzoek. Het doel van dat onderzoek is, kanker voorkomen of in een vroeg stadium behandelen. Het onderzoek bestaat uit het in kaart brengen van de familiegeschiedenis. Als blijkt dat er een duidelijk verhoogde kans is, wordt DNA-onderzoek gedaan. Voor de leden van de familie voor wie dat nodig is, wordt een advies gegeven voor periodiek onderzoek van de borsten en soms van de eierstokken

Het Alexander Monro Ziekenhuis (Bilthoven) is het eerste ziekenhuis dat zich uitsluitend richt op borstkankerzorg: sneldiagnostiek, operatie en reconstructie, chemotherapie, nabehandeling en psychosociale zorg en nu ook genetische counseling zijn allemaal in het ziekenhuis aanwezig. Het Alexander Monro Ziekenhuis biedt verzekerde zorg.

NOOT AAN DE REDACTIE

Voor meer informatie/beeld en/of afspraken: Angelique Belgers

communicatie@alexandermonro.nl

T: (030) 22 50 910 (Voor patiënten-afspraken bel: (030) 22 83 053)

T: (06) 511 56 559

E: info@alexandermonro.nl

www.alexandermonro.nl

13 november 2013

Citaten
"Het Alexander Monro Ziekenhuis beschikt over een goed team van experts dat zeer patiëntvriendelijk te werk gaat. Wat mij aanspreekt is dat de lijnen kort zijn en er heel goed multidisciplinair wordt samengewerkt. Onderzoek naar erfelijke vormen van borstkanker is een bijzonder vak. Als blijkt dat je erfelijk belast bent volgt een jaarlijkse controle in een ziekenhuis. Het Alexander Monro Ziekenhuis streeft met het centraliseren van deze controles naar een uitbreiding van kennis en gegevens in een elektronisch patiëntendossier waardoor er sneller en beter onderzoek kan worden gedaan naar mogelijke genetisch afwijkingen." Professor Dr. Hanne Meijers-Heijboer van het AMC/VUmc
Afbeeldingen
Video's
Contactpersonen
Over Alexander Monro Borstkankerziekenhuis

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis (Bilthoven) is het eerste ziekenhuis dat zich uitsluitend richt op borstkankerzorg: sneldiagnostiek, operatie en reconstructie, chemotherapie, nabehandeling, psychosociale zorg en genetische counseling zijn allemaal in het ziekenhuis aanwezig. Alle zorg in het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis valt onder de ziektekostenverzekering. Niemand hoeft onnodige angst, zorgen of wachttijd te ervaren en iedereen krijgt bij het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis snel zekerheid over diagnose, behandelplan of operatie.

Chirurg Jan van Bodegom nam het initiatief tot het nieuwe ziekenhuis omdat borstkankerzorg in Nederland beter kan: op maat georganiseerd, volledig rondom de patiënt. Eén ziekenhuis waarin alle artsen en verpleegkundigen in een multidisciplinair team zich richten op dezelfde aandoening: borstkanker.

Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis voldoet (meer dan) aan alle kwaliteitseisen voor goede borstkankerzorg zoals gehanteerd door ZKN, CZ, BVN (o.a. het roze lintje), Nabon en de Eusoma. Als voorbeeld: BVN wil een wekelijks multidisciplinair overleg over elke patiënt. Het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis doet dat twee keer per dag. Op 24 september 2014 ontving het borstkankerziekenhuis de titel 'Meest patiëntvriendelijke kliniek 2014'. Patiënten geven het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis een waardering van 9,8 op ZorgkaartNederland.nl.

berichten